Ryste­de na­bo­er

BT - - NYHEDER -

BLO­DIGT

Det var fat­te­de men sam­ti­dig og­så ryste­de og ufor­stå­en­de na­bo­er, som i går - da­gen der­på eft er dra­bet på 43- åri­ge Ubon Mik­kel­sen - stod uden for de­res hu­se og tal­te lav­mælt sam­men, mens de be­trag­te­de po­li­tiets kri­mi­nal­tek­ni­ke­re ar­bej­de i og uden for Kir­ke­by­vej 44 i Hvam Sta­tions­by.

» Det er lidt skræm­men­de, at så­dan no­get kan fi nde sted li­ge her og på så­dan en bet­te vej som vo­res. Det er ik­ke til at for­stå, « si­ger El­la Skam­ris, der bor med sin mand, Bent, skråt over for ger­nings­ste­det.

Par­ret for­tæl­ler, at de man­dag aft en hav­de væ­ret ude at spil­le krolf ( halvt krok­ket og halvt golf, red.) og var kom­met hjem ved 20.30- ti­den. Der var po­li­ti overalt.

» Vi snak­ke­de om, at ba­re der da ik­ke hav­de væ­ret ind­brud, mens vi var væk. Men det vi­ste sig, at det var no­get helt an­det, « si­ger El­la Skam­ris og kig­ger over mod den an­den si­de af vej­en, hvor kri­mi­nal­tek­ni­ker­nes VW- va­re­vog­ne hol­der på en lang ræk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.