Der er sto­re pen­ge at tje­ne på at ak­ti­ve­re le­di­ge

BT - - DEBAT -

Hvert år bru­ger sta­ten mil­li­ar­der af kro­ner på at skaff e ar­bej­de til le­di­ge. Det sker bl. a. gen­nem ak­ti­ve­rings­ord­nin­ger som jo­bro­ta­tion. Men ak­ti­ve­rings­ord­nin­ger­ne kan og­så væ­re sær­de­les lu­kra­ti­ve for for­ret­nings­folk, som ik­ke går af vej­en for at bø­je reg­ler­ne for at su­ge sto­re off ent­li­ge til­skud til sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.