Hver tred­je pak­ke svi­ne­kød in­de­hol­der MRSA­bak­te­ri­er. Vil du sta­dig spi­se det?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.48 HY­GIEJ­NE HJÆL­PER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.51 KØB ØKO­LO­GISK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.30 TØR FOLK SPI­SE DET? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.26 GRI­SE SKAL UD I DET FRI På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.29

Nej

Ma­le­ne Andersen

Bir­ta Nón­fj all

Ib Te­cht

Ja

7.370 stem­mer på bt. dk

BLIV DOG VE­GE­TAR

Jette von Wowern

End­nu en grund til at bli­ve ve­ge­tar. Ba­re sørg for god køk­ken­hy­giej­ne og kor­rekt hånd­te­ring af fø­de­va­rer og vask hæn­der­ne grun­digt eft er be­rø­ring af det rå kød. Og sørg for at gen­nem­s­te­ge kø­det.

Char­lot­te Sø­ren­sen

Lad væ­re med at spi­se så me­get svi­ne­kød, så bli­ver det min­dre løn­somt at ’ dyr­ke’ gri­se, og for­hå­bent­lig stop­per det­te gri­se­v­an­vid. Når I vil ha­ve kød, så køb øko­lo­gisk el­ler fra fri­lands­gri­se. Vi kan sag­tens und­væ­re alt det svi­ne­kød og så ba­re spi­se det et par gan­ge om ugen. Det vil sæt­te en stop­per for det vo­lu­men­land­brug, der er med til at gø­re os al­le re­si­sten­te over for bak­te­ri­er og man­ge an­dre dår­li­ge ting. Det un­drer mig, at folk tør spi­se svi­ne­kød. En gris skal væ­re et svin, ik­ke vac­ci­ne­res, men ud i det fri. Da jeg var dreng, kend­te vi ik­ke til al­le dis­se syg­dom­me. Må­ske det i dag skal gå lidt for hur­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.