DF må stop­pe fedt­spil­let

BT - - DEBAT -

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl lu­re­pas­ser og vil helst ik­ke ta­ge klart stil­ling til spørgs­må­let om re­ge­rings­del­ta­gel­se. Mag­ten ta­ger DF ger­ne, det er an­sva­rets åg, der skræm­mer. Grund­læg­gen­de dre­jer det sig om at und­gå de upo­pu­læ­re be­slut­nin­ger, der stø­der væl­ger­ne væk. Men det er al­de­les uhold­bart i en si­tu­a­tion, hvor DF står til at få om­kring 20 pro­cent af stem­mer­ne.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.