Hyk­le­ri­et om so­ci­al dum­ping

BT - - DEBAT -

Det pa­ra­doksa­le er, at Frank Jensen be­nyt­ter Fa­ce­book i sin kampag­ne mod Ry­a­nair. Fa­ce­book har net­op ind­ført en mind­ste­løn på 98 kr. i ti­men. Med f. eks. 160 ar­bejds­ti­mer om må­ne­den, som er stan­dard på det pri­va­te dan­ske ar­bejds­mar­ked, gi­ver det en må­nedsløn på 15.680 kr. Ups. Den la­ve­ste løn hos Fa­ce­book lig­ner Ry­a­nair.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.