’’

BT - - NYHEDER -

Især un­ge si­ger, at når der ik­ke er no­get po­li­ti, må de ord­ne tin­ge­ne selv. Og så be­gyn­der det at sma­ge lidt af Det Vil­de Ve­sten- til­stan­de

Er­ling Bon­ne­sen ( V) er util­freds med

po­li­ti­be­man­din­gen på dan­ske øer

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.