Gam­mel Dansk- stop i Bil­ka og Føtex

BT - - NYHEDER -

Dansk Su­per­mar­ked, der ejer Bil­ka, Føtex og Net­to, har stop­pet sal­get af Gam­mel Dansk i Bil­ka og Føtex. Den kend­te dan­ske bit­ter er iføl­ge Dansk Su­per­mar­ked ta­get af hyl­der­ne på grund af ’ ue­nig­he­der’ mel­lem Dansk Su­per­mar­ked og le­ve­ran­dø­ren. De dan­ske drå­ber kan fort­sat fås i Net­to. » Der er ik­ke no­get i vej­en med va­ren, og vi vil fort­sat ger­ne sæl­ge den i bu­tik­ker­ne, når vi er ble­vet eni­ge med le­ve­ran­dø­rer­ne, « si­ger Maia Lind­strøm, Dansk Su­per­mar­ked.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.