Rej­se­an­non­cer sty­res af vej­r­ud­sig­ten

BT - - NYHEDER -

Vi dan­ske­re går me­get op i vej­ret. Ik­ke mindst, når det hand­ler om vo­res fe­rie. Er det solskin, vil vi bli­ve hjem­me i Dan­mark; er det regn, vil vi syd­på. Det ta­ger Star Tour nu kon­se­kven­sen af og har koblet sin internet- an­non­ce­ring sam­men med me­te­o­r­o­lo­gi­ske tje­ne­ster, så der duk­ker ek­stra rej­se- an­non­cer op, når vej­r­ud­sig­ten tru­er med regn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.