Var med til

BT - - NYHEDER -

Lan­ge. » Jeg ved, at han har del­ta­get i hen­des be­gra­vel­se sam­men med hen­des fa­mi­lie. Li­ge nu har de ba­re be­hov for at få fred oven på den her fryg­te­li­ge op­le­vel­se, « si­ger han.

Var al­le­re­de død

Den 34- åri­ge kvin­de, TVL, var til­sy­ne­la­den­de al­le­re­de død, da hen­des 30- åri­ge eks­kæ­re­ste stak hen­de fle­re gan­ge med en kniv tid­ligt om mor­ge­nen 4. maj, for­di hun

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.