God hy­giej­ne ved gård­be­søg

BT - - NYHEDER -

Hvis du be­sø­ger en gård med svi­ne­stald, så brug gum­mi­støv­ler el­ler an­det fodtøj, der kan ren­gø­res og des­in­fi­ce­res. El­ler brug en­gangs- støv­le­over­træk. Sørg for grun­dig hånd­vask ef­ter be­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.