GEKAGE OG LAKS

BT - - NYHEDER - Fo­to: Nils Meilvang

ONS­DAG 20. MAJ 2015 Sørg for per­son­lig kon­takt ved mad­le­ve­ran­cer el­ler sam­men­spis­ning i æl­dre­cen­tret el­ler på ple­je­hjem­met – det gi­ver me­re ap­pe­tit.

Jør­gen Christensen, 79, er og­så fast kun­de på ple­je­cen­tret.

Æl­dre bli­ver me­re sy­ge, for­di de ik­ke spi­ser or­dent­ligt, ad­va­rer Ka­ren Hæk­kerup, der her ses på sit kon­tor i Land­brug & Fø­de­va­rer, hvor hun er di­rek­tør. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Køk­ken­chef Ma­ri­an­ne Lan­ge med køk­ke­nets hjem­mela­ve­de ri­ste­de løg. Alt bli­ver la­vet fra grun­den, og­så may­on­nai­sen. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.