’’

BT - - NYHEDER - Ste­ve Cook, tid­li­ge­re be­tjent, som in­fil­tre­re­de Bandidos

Man­ge men­ne­sker for­står sim­pelt­hen ik­ke, at de er gangste­re. De sæl­ger narko. Det er or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet

For umid­del­bart ef­ter sky­de­ri­et - ef­ter mindst 30 ro­ck­e­re hav­de skudt vildt mod hin­an­den på en tra­fi­ke­ret par­ke­rings­plads for­an et po­pu­lært

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.