’’

BT - - NYHEDER - Ul­la Ågerup, kon­tak­tal­ler­gi­ker

Det er egent­lig ik­ke så un­der­ligt, at fle­re får par­fu­me­al­ler­gi, for der er til­sat­te duft­stof­fer al­le veg­ne. Selv i vå­d­ser­viet­ter til ba­by­er

kom­mer helt over­flø­dig, for ek­sem­pel i ny­lon­strøm­per og le­ge­tøj. De fle­ste kan nok bed-

Al­le duft­stof­fer kan gi­ve al­ler­gi­er. Det gæl­der og­så dem, der kom­mer fra na­tur­li­ge kil- der som blom­ster og plan­ter. Der er end­da fle­re, der re­a­ge­rer på na­tur­li­ge duft­stof­fer end syn­te­ti­ske par­fu­mer.

Dår­lig af ynd­lings­blomst

» Jeg kan ik­ke læn­ge­re ny­de duf­ten af min ynd­lings­blomst. En­gang køb­te jeg al­tid fresia, når de var i sæ­son. Nu kan jeg li­ge op­fat­te i et hur­tigt glimt, at de lug­ter dej­ligt. Og så får jeg det dår­ligt, « for­tæl­ler Ul­la Ågerup.

Symp­to­mer­ne på duf­tover­følsom­hed er ik­ke så ty­pi­ske som ved kon­tak­tal­ler­gi­en. Nog­le får ån­de­dræts­be­svær, nog­le får stærk ho­ved­pi­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.