Vå­de­skud gik gen­nem stu­e­vin­due

BT - - NYHEDER - BNB

En 44- årig mand var me­get tæt på at mi­ste li­vet lør­dag af­ten på sin lan­de­jen­dom nær Næst­ved, skri­ver Sjæl­land­ske.

En jæ­ger, der for­ment­lig op­holdt sig 400- 500 me­ter væk fra man­dens jor­der, send­te et pro­jek­til på af­ve­je og ind gen­nem vin­du­et i stu­en, hvor den 44- åri­ge far til fi­re op­holdt sig.

Pro­jek­tilet bo­re­de sig gen­nem vin­du­et og end­te tre cen­ti­me­ter in­de i en mu­ret væg i stu­en. Un­der­vejs var pro­jek­tilet så tæt på at ram­me man­den, at po­li­ti­et fandt me­tal­re­ster på hans kind og hals.

Den 44- åri­ge er iføl­ge Sjæl­land­ske cho­ke­ret over, at buk­kej­ag­ten var tæt på at ko­ste ham li­vet. Han ap­pel­le­rer der­for til, at jæ­ge­re tæn­ker sig om en ek­stra gang, før de tryk­ker på aftræk­ke­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.