Byt­ter iden­ti­tet

BT - - TV - ACTIONKO­ME­DIE 06: 00 15: 00 22: 50 16: 50 21: 00 09: 00 10: 25 11: 55 13: 35 18: 50 00: 35-

Mi­ke Lowrey ( Will Smith) og Marcus Bur­nett ( Martin Lawren­ce) er mak­ke­re i Mi­a­mis po­li­ti­sty rke – men de er for­skel­li­ge som nat og dag. Mi­ke er en rig­tig play­boy, mens Marcus er en stil­le og ro­lig f ami­lie­far. Da der bli­ver stjå­let en for­mue i be­slag­lagt he- ro­in fra po­li­tiets lag­re, kom­mer Mi­ke og Marcus’ af­de­ling i sø­ge­ly­set – er de skyl­di­ge at fi nde in­den for po­li­tiets eg­ne ræk­ker? For at ren­se af­de­lin­gens navn og ryg­te be­gi­ver Mi­ke og Marcus sig på jagt eft er ger­nings­mæn­de­ne – og det fø­rer dem til vid­net Julie Mott, der så ger­nings- mæn­de­ne be­gå et mord. For­skel­li­ge om­stæn­dig­he­der gør imid­ler­tid, at de to strø­me­re må byt­te iden­ti­te­tet for at få Julie til at ta­le – og plud­se­lig skal Mi­ke til at af­fi nde sig med rol­len som fa­mi­lie­far, mens Marcus le­ver al­le si­ne drøm­me ud som en æg­te play­boy – beg­ge rol­ler er imid­ler­tid ik­ke helt ufar­li­ge, og her­o­in­ty ve­ne er ik­ke så­dan at spø­ge med. Mi­cha­el Bay har in­stru­e­ret ” Bad Boys”, der i øv­rigt og­så er

Med­vir­ken­de: hans de­but­fi lm. Des­u­den står han bag fi lm som ” The Rock”, ” Ama­ged­don” og ” Pearl Har­bour”. ( TV3+)

( T) En stjer­ne fø­des. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1954. The Ro­un­ders. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1965. ( T) Las­sie ven­der hjem. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1943. ( T) Pre­sen­ting Lily Mars. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1943. ( T) Slags­mål i ven­te. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. ( T) Dr. Love – hem­me­lig agent. En­gelsk agent­ko­me­die fra 1965. ( T) Ro­bin And The Se­ven Hoods. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. ( T) Kvin­der. Ame­ri­kansk dramakomedie fra 1939. ( T) Hvid­g­lø­de­n­de. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1949. ( T) Vor mo­ders hus. En­gelsk dra­ma fra 1967.

Nat- tv.

Martin Lawren­ce og Will Smith spil­ler hin­an­dens mod­sæt­nin­ger i actionko­me­di­en ” Bad Boys” fra 1995. En fi lm, der blev fulgt op af en 2’ er i 2003, hvor Lawren­ce og Smith og­så duk­ker op som mak­ker­par.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.