Der­for er Dan­mark- Ser­bi­en en nøg­le­kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVIS KÆ­DEN

hop­per af for Ni­ck­las Bendt­ner i Wol­fsburg, og an­gri­be­ren skal fi nde sig en ny klub, bli­ver land­skam­pen mod Ser­bi­en 13. ju­ni af­gø­ren­de. Det vil væ­re det bed­ste ud­stil­lings­vin­due, og et mål el­ler to mod ser­ber­ne vil gø­re me­get godt for hans ’ ak­tier’ på trans­fer­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.