Bendt­ner sva­rer igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­ck­las Bendt­ner for­tæl­ler nu sin ver­sion om det stormvejr, som han igen er endt i, ef­ter de man­ge skri­ve­ri­er om an­gri­be­rens ude­bli­ven fra søn­da­gens fan- ar­ran­ge­ment i Wol­fsburg- re­gi.

Det gør den dan­ske lands­holds­an­gri­ber på sin In­s­ta­gram­pro­fil, hvor han skri­ver føl­gen­de:

» Lad mig gø­re et par ting klart: For det før­ste vil­le jeg AL­DRIG skuf­fe fan­se­ne. Jeg er glad for at kø­re rundt til al­le, der vil ha­ve mig på be­søg. Desvær­re var jeg syg. For det an­det: Jeg er Wol­fsburg- spil­ler, og det er jeg stolt af at væ­re. Det har væ­ret en fan­ta­stisk sæ­son, og det har væ­ret stort at væ­re en del af. Al­le, der skri­ver lort om mig, i for­sø­get på at få mig ned, fort­sæt ba­re. Ti­ge­ren vil kæm­pe til det sid­ste. « ni­el

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.