’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Ol­sen

Jeg kan kun re­la­te­re til, at sidst han var sam­let hos os, dér præ­ste­re­de han. Det er det, vi går ef­ter igen selv­føl­ge­lig

» Jeg kon­cen­tre­rer mig om kam­pen mod Ser­bi­en. Ind­til nu har vi ik­ke haft grund til at væ­re util­freds med hans præ­sta­tio­ner i lands-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.