Lek­hwiya og Laud­rup sik­rer sig godt ud­gangs­punkt i Cham­pions Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ RET­TE VEJ Mads Kind­berg Nielsen

ni­el@ spor­ten. dk

Lek­hwiya, der har Mi­cha­el Laud­rup som træ­ner, vandt i aft es 2- 1 mod Al- Sadd i det før­ste af to op­gør i ot­ten­de­dels­fi na­len i den asi­a­ti­ske ud­ga­ve af Cham­pions Le­ague.

Mi­cha­el Laud­rups før­ste sæ­son i Qa­tar har ført et mester­skab i den hjem­li­ge ræk­ke med sig og en po­kal­ti­tel, men trods den al­le­re­de gen­nem­før­te suc­ces i Lek­hwiya be­hø­ver det ik­ke at væ­re slut med ædelt me­tal end­nu.

Lek­hwiya er sta­dig med i Asi­ens svar på Cham­pions Le­ague, og med sej­ren over Al- Sadd, der li­ge­le­des kom­mer fra Qa­tar, står Mi­cha­el Laud­rups hold med go­de mu­lig­he­der for at avan­ce­re til kvart­fi na­len.

Al- Sadd har el­lers vun­det tre af de fi re ind­byr­des op­gør i 2014/ 2015- sæ­so­nen, men Lek­hwiya kom bedst fra start med Se­ba­sti­an So­ri­as scor­ing al­le­re­de eft er 13 mi­nut­ter, og da Yous­sef Msak­ni eft er 36 mi­nut­ter brag­te gæ­ster­ne for­an med 2- 0, lig­ne­de det for al­vor et godt ud­gangs­punkt.

Al Hay­dos re­du­ce­re­de dog al­le­re­de mi­nut­tet eft er, og der­for er der sta­dig spæn­ding til­ba­ge til re­tu­ro­p­gø­ret om en uge, hvor Lek­hwiya og Mi­cha­el Laud­rup har hjem­me­ba­ne.

Lek­hwiy­as Se­ba­sti­an So­ria ( tv.) fejrer med en hold­kam­me­rat sin scor­ing mod Al- Sadd.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.