’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Geir Bak­ken, Fredriks­tad FK

Jan To­re Op­haug er as­si­stent­træ­ner og har spil­let pro­fes­sio­nelt i Dan­mark, så han ken­der det dan­ske mar­ked

job i bun­den af den næst­bed­ste nor­ske ræk­ke, væk­ker nok me­re op­sigt.

Med ba­se i Nor­ges fj er­de­stør­ste by og med et bud­get på 30 mil­li­o­ner kro­ner er der dog grund­lag for at gen­ska­be Fredriks­tad som top­klub.

Det er ble­vet til ni mester­ska­ber gen­nem åre­ne, og Troels Bech skal sty­re klub­ben til­ba­ge til top­pen.

» FFK har et mål om så hur­tigt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.