’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Laud­rup LAUD­RUPS TRÆ­NER- CV:

Jeg er ik­ke in­ter­es­se­ret i at træ­ne mid­ter­hold i Eng­land el­ler Spa­ni­en

Om godt en må­ned ud­lø­ber Laud­rups kon­trakt med Qa­tar- klub­ben Lek­hwiya. Året i olie­sta­ten har væ­ret vel­lyk­ket rent sport­s­ligt med et mester­skab og en po­kal­ti­tel. Som ud­gangs­punkt har Mi­cha­el Laud­rup ik­ke af­vist at fort­sæt­te i klub­ben, men det er dog me­re sand­syn­ligt, at han sø­ger vi­de­re. Laud­rup si­ger selv, at han reg­ner med at ha­ve en afk la­ring på sin frem­tid om et par uger. En ame­ri­kansk drøm kan væ­re på vej til at bli­ve ført ud i li­vet. BT for­kla­rer, hvor­for USA kun­ne væ­re den ret­te løs­ning for Mi­cha­el Laud­rup.

2000- 2002 2002- 2006 2007- 2008 2008- 2009 2010- 2011 2012- 2014 2014- nu

skl@ spor­ten. dk Dan­mark ( as­si­stent) Brønd­by IF Ge­ta­fe Spartak Moskva Mall­orca Swan­sea Ci­ty Lek­hwiya

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.