FC Midtjyl­land når et grup­pe­spil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Selv om mester­ska­bet end­nu ik­ke de­fi ni­tivt er sik­ret, så er book­ma­ker­ne al­le­re­de nu be­gyndt at spe­ku­le­re i, hvor­dan det går FC Midtjyl­land i Eu­ro­pa eft er som­mer­fe­ri­en.

Skal man tro dem, så bli­ver det til et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil - i hvert fald gi­ver Nor­di­cBet blot od­ds 1,65 på, at de som mini­mum når grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague.

» Vi har sto­re for­vent­nin­ger til FCM, når det gæl­der de­res del­ta­gel­se i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger. Hol­det har en ek­stremt stærk fy­sik, og så yn­der man at væ­re bold­be­sid­den­de. Det er slet ik­ke en dår­lig co­ck­tail, når man skal ud i Eu­ro­pa, « si­ger od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

No­get me­re tvivl­s­omt er det, om de når grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague. Dan­ske Spil gi­ver 5,50 på CL- grup­pe­spil, mens Nor­di­cBet er helt op­pe i syv gan­ge pen­ge­ne.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.