2,02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lyng­by har hen­tet to sej­re i to for­søg med en målsco­re på 7- 2 si­den Sø­ren Her­man­sen over­tog træ­ner­tøj­ler­ne hos de kon­ge­blå, mens Brøns­høj langt fra har haft sam­me suc­ces eft er det afb rud­te sam­ar­bej­de med Ca­rit Falch. Med Poul Ole­sen som træ­ner har Brøns­høj blot sco­ret et mål i seks kam­pe og i aft en er man mas­sivt svæk­ket af ka­ran­tæ­ne til den stær­ke må­l­mand, Ni­ck­las Dan­ne­vang. Lyng­by mang­ler godt nok Jep­pe Bran­d­rup og Fre­de­rik Gyt­kjær på sam­me kon­to, men bør sta­dig væ­re gan­ske kla­re fa­vo­rit­ter på Ting­b­jerg Idrætspark.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.