3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ali­an­za Li­ma tab­te ka­sket­ten i we­e­ken­dens op­gør mod Re­al Garcila­so, hvor ik­ke fær­re end fi re spil­le­re end­te med at bli­ve ud­vist i en ren van­vids­af­slut­ning på kam­pen. Der er ta­le om sto­re pro­fi ler fra sid­ste sæ­son, blandt an­det top­sco­rer Ga­bri­el Cos­ta og midt­ba­ne­di­ri­gen­ten Pablo Mi­gu­es, mens vin­te­r­ind­kø­bet Marcos Mi­ers og kant­spil­le­ren Chri­sti­an Cu­e­va og­så er grim­me tab. Nu ven­ter en 700 ki­lo­me­ter lang ude­ba­ne­tur til Sport Lo­re­to, der har vun­det beg­ge si­ne hjem­me­kam­pe i li­ga­en ind­til vi­de­re, så her ser pri­sen på 1- tal­let uhy­re spæn­den­de ud.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.