Hvor­dan blev Is­la­misk Stat så ut­ro­lig vel­ha­ven­de?

BT - - DEBAT -

Hvor­dan blev en lil­le grup­pe fa­na­ti­ske ji­had- kri­ge­re ver­dens ri­ge­ste ter­r­or­grup­pe no­gen­sin­de? Med det før­ste sto­re tv- in­ter­view med en fængs­let højt­stå­en­de le­der af Is­la­misk Stat for­sø­ger BBC at gå bag den mid­delal­der­li­ge vild­skab og un­der­sø­ge, hvor­dan det lyk­ke­des Is­la­misk Stat at bli­ve så ut­ro­lig rig og ro­bust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.