Kri­mi­nelt for­slag

BT - - DEBAT -

Hjer­te­løst, dumt og selv­mod­si­gen­de. Så­dan må man be­skri­ve for­sla­get fra de bor­ger­li­ge par­ti­er om at ned­sæt­te den kri­mi­nel­le la­val­der fra 15 til 12 år. (...) Børn er børn og der­for ik­ke al­tid i stand til at over­skue ræk­ke­vid­den af de­res hand­lin­ger (...) Kri­mi­na­li­te­ten blandt de 10- 14- åri­ge er fal­det med he­le 66 pro­cent si­den 2006.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.