Au­to­ma­tik i døds­hjælp- de­bat

BT - - DEBAT -

Ak­tiv døds­hjælp er sva­ret på et pro­blem, der ik­ke fi ndes. Sim­pel uvi­den­hed om, hvil­ke mu­lig­he­der for om­sorg og smerte­lin­dring der til­by­des al­vor­ligt sy­ge men­ne­sker her­hjem­me, er ved at bli­ve en po­li­tisk magt­fak­tor. Tro­en på, at ak­tiv døds­hjælp skul­le væ­re løs­nin­gen på de men­ne­ske­li­ge og me­di­cin­ske ud­for­drin­ger, dø­den stil­ler os over for, har få­et sit eget liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.