H. C. Andersen- even­tyr fun­det på Knut­hen­borg Gods

BT - - NYHEDER -

Un­der en stor op­ryd­ning på Knut­hen­borg Gods har man fun­det H. C. An­der­sens ma­nuskript til even­ty­ret ’ Psy­ken’. Even­ty­ret er i for­vej­en kendt, men det ori­gi­na­le ma­nuskript har man al­drig kendt til. Det skri­ver TV Øst. I ma­nuskrip­tet er blandt an­det H. C. An­der­sens eg­ne ret­tel­ser, og det er sær­lig in­ter­es­sant, for­di man kan se, hvor­dan even­ty­ret op­rin­de­ligt så ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.