Bin La­den øj­ne­de to dan­ske jour­na­li­ster

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 21. MAJ 2015

OSAMAS BOG­HYL­DE I alt of­fent­lig­gjor­de de ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ningsmyn­dig­he­der i af­tes 103 nye do­ku­men­ter fra Ab­bot­to­bad plus 266 en­gelsk­spro­ge­de bø­ger, rap­por­ter og ame­ri­kan­ske re­ge­rings­do­ku­men­ter ( se her­un­der), som blev fun­det i com­pu­ter­ne hjem­me hos Osama bin La­den. Ma­te­ri­a­let blev of­fent­lig­gjort un­der web- ban­ne­ret ’ Bin La­dens bog­hyl­de’. Fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er hæv­der, at den mas­si­ve of­fent­lig­gø­rel­se er et svar til jour­na­li­sten Sey­mour Hersh, som i sid­ste uge i London Re­view of Books be­skrev de of­fi­ci­el­le op­lys­nin­ger om ak­tio­nen mod bin La­den, hvo­ri han blev dræbt, som løgn og dår­lig lat­in, og som bl. a. hæv­de­de, at sol­da­ter­ne slet ik­ke fik do­ku­men­ter med fra Ab­bot­to­bad. Of­fent­lig­gø­rel­sen i af­tes vi­ste, at ame­ri­ka­ner­ne fik do­ku­men­ter med fra bin La­dens skjul – og at bin La­den i si­ne sid­ste år ik­ke kun­ne få Dan­mark ud af ho­ve­d­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.