’’

BT - - NYHEDER - Poul Jør­gen­sen, Ven­stre

Der har væ­ret op­bak­ning om hen­de helt fra be­gyn­del­sen, og det er der sta­dig­væk

Det un­drer i dag fa­de­ren til den mand, som Tina Ne­der­gaard dan­ne­de par med i 2013- 2014, Jo­hn Schrei­ber. Han modt­og PET- trus­len, for­di han blan­de­de sig i for­hol­det mel­lem Ne­der­gaard og hans søn, der iføl­ge ham var me­get tur­bu­lent.

» Jeg hav­de hå­bet, at Ven­stre vil­le gø­re me­re ved sa­gen. Jeg me­ner, at hun bur­de træk­ke sig til­ba­ge, « si­ger Jo­hn Schrei­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.