Ne­der­gaard: Han ge­ne­re­de mig

BT - - NYHEDER - BTs forside i går.

SVAR

BT for­søg­te i går at få fat i Tina Ne­der­gaard for en kom­m­men­tar, men uden held. Da­gen for­in­den skrev hun føl­gen­de til BT.

» Jeg kan be­kræft e, at det er kor­rekt, at jeg til sidst op­ly­ser ved­kom­men­de om, at jeg vil ind­dra­ge myn­dig­he­der­ne, hvis han ik­ke op­hø­rer med at ge­ne­re mig. Jeg har i dag in­gen kon­takt til på­gæl­den­de el­ler den­nes fa­mi­lie. Mit øn­ske er ude­luk­ken­de, at man­dens had til mig ik­ke igen skal bli­ve en del af det go­de liv, som jeg og min fa­mi­lie har i dag. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.