’’ Man skal al­tid bli­ve un­der­søgt for par­kin­son, hvis man får gen­tag­ne rystel­ser. Og det kan og­så for­veks­les med dår­li­ge ner­ver og ab­sti­nen­ser ef­ter drik­ke­ri

BT - - NYHEDER - Jerk W. Lan­ger, læ­ge

» Man skal al­tid bli­ve un­der­søgt for par­kin­son, hvis man får gen­tag­ne rystel­ser. Og det kan og­så for­veks­les med dår­li­ge ner­ver og ab­sti­nen­ser ef­ter drik­ke­ri. «

» Li­del­sen er ty­pisk ar­ve­lig, men

» Det bed­ste, man kan gø­re for Sø­ren, er at glem­me, at hans hånd ryster, « si­ger Sø­ren Øster­gaards hu­stru, sku­e­spil­ler Lis­bet Lundquist, der har væ­ret gift med Øster­gaard si­den 1993. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.