HUN- UL­VE­NE

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 21. MAJ 2015

Ul­ven er som ud­gangs­punkt væ­sent­ligt stør­re end en schæ­fer­hund og ve­jer om­kring 40- 50 ki­lo - und­ta­gel­ses­vis helt op til 75 ki­lo. Ul­ven vir­ker lang­be­net, og nor­malt hæn­ger dens ha­le. Dens fod­spor er som re­gel me­re end ti cm lan­ge med ty­de­ligt af­sat­te klo­mær­ker. Ul­ven er op til 140 cen­ti­me­ter lang og har der­u­d­over en ha­le på om­kring en halv me­ter, mens den er op til 80 cen­ti­me­ter høj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.