90er- stjer­nen Whig­fi­eld ramt af bryst­kræft

Men ’ Sa­tur­day Night’- san­ge­r­in­den er nu oven­på og sce­ne­klar igen

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk

SYG

Var du ung i 90’ er­ne, så er der en rig­tig god chan­ce for, at du dan­se­de løs til dan­ske Whig­fi­eld og hen­des kæm­pe­hit ’ Sa­tur­day Night’ på al­ver­dens disko­te­ker.

Men i den se­ne­ste tid har stem­nin­gen væ­ret knap så op­stemt hos den nu 45- åri­ge po­p­san­ge­r­in­de.

I ef­ter­å­ret op­da­ge­de Whig­fi­eld, der går un­der det bor­ger­li­ge navn San­nie Carl­son, at der var no­get galt med det høj­re bryst. Og hen­des ban­ge anel­ser blev be­kræf­tet ef­ter en tur hos læ­gen: Hun var ble­vet ramt af en kræft­knu­de.

Det skri­ver uge­bla­det Her & Nu.

Ope­re­ret

» Jeg blev ope­re­ret og fik fjer­net knu­den, og bag­ef­ter var jeg i seks ugers strå­le­be­hand­ling. Jeg var helt brændt ud til sidst. «

» Jeg tro­e­de egent­lig, det var let­te­re at kom­me igen­nem. Men det var me­get hårdt for min krop. Hel­dig­vis skul­le jeg ik­ke i ke­mo­te­ra­pi, « si­ger San­nie Carl­son til Her & Nu.

Po­p­san­ge­r­in­den har brugt det me­ste af for­å­ret på at kom­me til hæg­ter­ne igen. Kræft­knu­den har da og­så sat sig va­ri­ge spor hos San­nie Carl­son, der har valgt at drop­pe al­ko­ho­len og skæ­re kraf­tigt ned på ryg­nin­gen.

Nu er hun imid­ler­tid så me­get på top­pen, at hun at­ter kan op­le­ves på sce­nen. Det sker på lør­dag, hvor hun gi­ver den gas på Rå­d­hus­plæ­nen i Rø­d­ov­re ved showet ‘ Vi el­sker 90’ er­ne’.

I 1994 stor­hit­te­de San­nie Carl­son un­der nav­net Whig­fi­eld på dan­se­gul­ve bå­de i og uden for Dan­mark med san­gen ’ Sa­tur­day Night’.

Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.