’’ Pe­ter Plaug­borg er her, dér og al­le veg­ne for ti­den. Ale­ne i år har han haft cen­tra­le rol­ler i bå­de ’ Skam­me­rens dat­ter’ og ’ Ide­a­li­sten’, men lur mig om det ik­ke bli­ver den her fi lm, han får en Bo­dil for

BT - - KULTUR -

selv­mod­si­gen­de og ukon­trol­lab­le fø­lel­ser, og på tu­ren fra Kø­ben­havn over Ham­borg til al­per­ne vok­ser en gen­si­dig­hed og et ømt skær af kær­lig­hed. For en stund hol­der de to en­som­me sjæ­le hin­an­dens skæb­ne i de­res hæn­der på den rej­se, der skal brin­ge Ni­els til dø­den og Maria til­ba­ge til li­vet.

Det er stærkt for­talt, og­så af de to alt­bæ­ren­de sku­e­spil­le­re. Pe­ter Plaug­borg er her, dér og al­le veg­ne for ti­den. Ale­ne i år har han haft cen­tra­le rol­ler i bå­de ’ Skam­me­rens dat­ter’ og ’ Ide­a­li­sten’, men lur mig om

Li­vet står ik­ke til at red­de for no­gen af os. Må­ske er det der­for, det er så in­tenst at le­ve, hvis man kan og tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.