En kort, en lang og en mas­se fl ade vit­tig­he­der

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ Hot Pur­su­it’ KOMEDIE * *****

Den­ne kvin­de­li­ge bud­dy­ko­me­die med Re­e­se Wit­her- spoon og So­fi a Ver­ga­ra er så rin­ge, at det næ­sten gør ondt. Og fi lmens fl ade vit­tig­he­der kan stort set al­le ko­ges ned til det fak­tum, at So­fi a (’ Mo­dern Fa­mily’) ta­ler med sjov ac­cent og at Re­e­se (’ Le­gal­ly Blon­de’) ik­ke er sær­ligt høj.

Re­e­se spil­ler stiv­stik­ker­po­li­ti­be­tjen­ten Coo­per, der skal brin­ge den for­kæ­le­de di­va Da­ni­el­la Ri­va ( Ver­ga­ra) til en rets­sag, hvor hen­des æg­te­mand skal væ­re kron­vi­de imod en far­lig narko­ba­ron.

Set tu­sind gan­ge før

Man­den myr­des. Og snart er de to kvin­der ik­ke ale­ne mistænkt for mord, men og­så på fl ugt fra bå­de for­bry­de­re og be­skid­te be­tjen­te.

Hand­lin­gen er selv­føl­ge­lig set tu­sind gan­ge før. De plat- se­xe­de un­der­to­ner er så for­tær­ske­de, at selv San­dra Bul­lo­ck vil­le ta­ge sig til ho­ve­d­et. Og bå­de Re­e­se Wit­her­spoon og So­fi a Ver­ga­ra bur­de øje­blik­ke­lig an­skaff e sig en ny agent - én der læ­ser ma­nuskrip­tet, før han an­be­fa­ler rol­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.