Dom­me­dag – igen, igen

BT - - KULTUR -

FILM

’ To­mor­rowland’ Sci- Fi/ Action *** ***

Wal­ker ( Ge­or­ge Cloo­ney) - en mi­dal­dren­de, desil­lu­sio­ne­ret nør­de- gnav­pot, der som dreng var i To­mor­rowland, men blev smidt ud der­fra af nog­le on­de ro­bot­ty­per.

Druk­ner i ra­masjang og lir

Om 58 da­ge vil ver­den gå un­der pga. krig, atom­bom­ber og mil­jøka­ta­stro­fer, hvis ik­ke det lyk­kes vo­res tre hel­te at frel­se og for­e­ne men­ne­ske­he­den.

Oh my God, mon de kla­rer den?

Det var et me­get en­kelt hand­lings­re­fe­rat af en ro­det fi lm, som ger­ne vil bå­de rø­re og fav­ne sit pu­bli­kum med fl ot­te bud­ska­ber om, at vi skal stå sam­men og hand­le, hvis vi vil red­de vo­res pla­net. Mora­len er som så­dan i or­den, men det he­le druk­ner i ra­masjang, lir og visu­el­le eff ek­ter, som helt sik­kert er fl ot og so­lidt hånd­værk, men og­så ba­re er lar­men­de ked­som­me­ligt og alt, alt for langt.

En skuff en­de fi lm fra den el­lers så vel­renom­me­re­de in­struk­tør Brad Bird, der bl. a. var man­den bag ani­ma­tions­fi lme­ne ’ Ra­ta­tou­il­le’ og ’ De ut­ro­li­ge’.

Dis­ney’s ’ To­mor­rowland’ er en skuf­fen­de, ro­det og alt for lang film, hvor det he­le druk­ner i ra­masjang, lir og visu­el­le ef­fek­ter.

Fo­to: © Dis­ney

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.