KLAS­SI­KE­REN: Ba­ne­bry­der

BT - - KULTUR -

Ti­tel: ’ Bla­de Run­ner’. In­struk­tør: Rid­ley Scott. År: 1982

NOG­LE FILM LE­VER i den grad op til de­res klas­si­ker­sta­tus. Og én af dis­se er Rid­ley Scotts ba­ne­bry­den­de frem­tids­vi­sion ’ Bla­de Run­ner’, der nu igen kan ny­des på bi­o­gra­fens sto­re lær­red. Har­ri­son Ford er in­dædt og fan­ta­stisk som du­sørjæ­ge­ren Ri­ck Deck­ard. Og 33 år eft er pre­mi­e­ren sid­der man sta­dig sta­kån­det til­ba­ge, når fi lmen er fær­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.