Can­nes på hø­je hæ­le

BT - - KULTUR -

MIG OG KUL­TU­REN

Can­nes Festi­va­len er kendt for den rø­de lø­ber, der går op til Lu­mière- bi­o­gra­fen, hvor gal­la­fo­re­stil­lin­ger­ne bli­ver vist for fi lm­stjer­ner, top­mo­del­ler og For­mel 1- kørere. DET ER HØJ pre­sti­ge at ta­ge tu­ren op gen­nem blitzly­set fra de cir­ka 500 fo­to­gra­fer, der står langs lø­be­ren. Mis­sio­nen er først ful­dendt for aft enens smuk­ke­ste kvin­de, hvis hun en­der på for­si­der­ne da­gen eft er. Sam­ti­dig er stjer­ner­ne ble­vet va­re­mær­ker. De har mil­li­o­ner af føl­ge­re på so­ci­a­le me­di­er og ho­no­re­res godt for at ha­ve mær­ke­va­rer på krop­pen.

REG­LER­NE OG KO­DEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.