FCK ud­s­kød FCMs guld­fest

BT - - SPORTEN -

De må ven­te lidt end­nu i Her­ning, før champag­ne­prop­per­ne sprin­ger. FC Kø­ben­havn fi k med en sejr på 1- 0 over AaB sik­ret, at der sta­dig er en te­o­re­tisk chan­ce for at over­ha­le fø­rer­hol­det FC Midtjyl­land. Men det bli­ver ved te­o­ri­en. FC Midtjyl­land skal ba­re bru­ge et po­int i de sid­ste fi re kam­pe for at væ­re sik­ker på mester­ska­bet, og selv uden po­int er Ul­ve­ne re­elt me­stre på grund af en langt bed­re målsco­re end FC Kø­ben­havn. FC Kø­ben­havn var mod AaB i do­mi­nans fra før­ste fl øjt, og det var på in­gen må­de til at se, at hol­det er vold­somt ska­des­ramt samt spil­le­de kamp num­mer fi re på ti da­ge. Island­ske Rurik Gisla­son, som ik­ke var med i topkam­pen mod FC Midtjyl­land, blev op­gø­rets mat­chvin­der, da han på et godt for­ar­bej­de af en vel­spil­len­de Ste­ve De Rid­der fi k sat sit før­ste sæ­son­mål ind fra kanten af fel­tet. Med sej­ren er FCK næ­sten sik­ker på at hen­te søl­vet, mens AaB skal væ­re me­re end ba­re al­min­de­ligt hel­dig og dyg­tig for at hen­te Ran­ders på fj er­de­plad­sen, der gi­ver ad­gang til Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.