Må­l­mands­drop ko­ste­de OB sej­ren

BT - - SPORTEN -

OB måt­te i aft es nø­jes med 1- 1 hjem­me mod Sil­ke­borg, og der­med kan fyn­bo­er­ne i te­o­ri­en sta­dig­væk nå at ryk­ke ud af Su­per­liga­en. Det for­ud­sæt­ter dog, at FC Vestsjæl­land vin­der al­le re­ste­ren­de fi re kam­pe, og OB skal med al­ler­stør­ste sand­syn­lig­hed ta­be alt.

Sil­ke­borg var al­le­re­de ryk­ket ned in­den kam­pen, men i pe­ri­o­der yde­de midtjy­der­ne ud­mær­ket mod­stand. OB hav­de dog kam­pen igen­nem de fl este chan­cer, og hol­det bur­de og­så ha­ve vun­det op­gø­ret.

Godt ti mi­nut­ter før slut lyk­ke­des det fyn­bo­er­ne at om­sæt­te over­ta­get til mål, da Da­ni­el Hø­egh ret­te­de et Martin Spel­mann- skud af, så det gik i mål.

Kort eft er bur­de Hal­l­gri­mur Jo­nas­son ha­ve for­doblet OBs fø­ring, men i helt fri po­si­tion tæt un­der mål øste han klod­set bol­den op på over­lig­ge­ren.

I ste­det blev det et par mi­nut­ter se­ne­re 1- 1, da Mor­ten Beck Andersen ud­nyt­te­de, at OBs må­l­mand, Mads Top­pel, tab­te bol­den i en luft du­el med sin egen med­spil­ler, Da­ni­el Hø­egh.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.