Træ­ner fort­sat ale­ne

BT - - SPORTEN - UDE I KUL­DEN? Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk

Har Ni­ck­las Bendt­ner spil­let sin sid­ste kamp for Wol­fsburg?

Det er i hvert fald det ind­tryk, de lo­ka­le me­di­er har, og det bli­ver kun for­stær­ket for hver dag, der går. Dan­ske­ren var søn­dag – som den ene­ste Wol­fsburg- spil­ler – fra­væ­ren­de fra et stort fa­nar­ran­ge­ment. An­gi­ve­ligt på grund af et hal­son­de.

Syg­dom­mens ef­ter­ve­er var og­så of­fi­ci­elt år­sa­gen til, at Bendt­ner træ­ne­de for sig selv tirs­dag og igen i går for­mid­dag, da Wol­fsburg- trup­pen var sam­let.

» Bendt­ner løb rundt for sig selv i en halv ti­me, så gik han ind i om­klæd­nings­rum­met igen. Den of­fi­ci­el­le for­kla­ring er igen i dag, at han sta­dig er for mær­ket af syg­dom til at træ­ne med hold­kam­me­ra­ter­ne, « for­tæl­ler Ti­mo Kel­ler fra den lo­ka­le avis, Wol­fsbur­ger Al­l­ge­me­i­ne til BT.

Spås en plads på tri­bu­nen

På lør­dag mø­der Wol­fsburg på ude­ba­ne FC Köln. Ta­ber Wol­fsburg, og be­sej­rer Mön­cheng­lad­bach sam­ti­dig Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs Augs­burg, ryk­ker den gam­le tra­di­tions­klub i sid­ste run­de for­bi ’ Ul­ve­ne’ på an­den­plad­sen.

Men Ti­mo Kel­ler af­vi­ser, at Bendt­ner vil væ­re at fin­de i trup­pen til den kamp:

» Det har jeg me­get svært ved at fo­re­stil­le mig, at han skul­le gø­re. Det er svært at si­ge, men jeg tror hel­ler ik­ke, at han bli­ver ud­ta­get til trup­pen til po­kal­fi­na­len ugen ef­ter. Det vil­le væ­re en stor over­ra­skel­se. Mit ind­tryk er, at Bendt­ner har spil­let sin sid­ste kamp for Wol­fsburg. «

Le­del­sen har al­le­re­de ind­kaldt Ni­ck­las Bendt­ner til en sam­ta­le ef­ter sæ­so­nen. Spørgs­må­let er, om dan­ske­ren snart er for­tid i klub­ben. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.