DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

DAN­MARK SU­PER­LIGA­EN, KLOK­KEN 18: 00 RAN­DERS VIN­DER KAM­PEN

Claus Mey­er og den øv­ri­ge le­del­se i Ny­kø­bing FC off ent­lig­gjor­de i we­e­ken­den en am­bi­tion om, at hol­det skal væ­re i Su­per­liga­en se­ne­st i 2020.

Det er dog en drøm, som får svært ved at gå i op­fyl­del­se. I hvert fald hvis man spør­ger book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, som er frem­me med od­ds 5,00 på, at Ny­kø­bing FC er at fi nde i Su­per­liga­en in­den år 2020.

» Claus Mey­er har ik­ke sær­lig me­get er­fa­ring fra sport­s­ver­de­nen, men man må respek­te­re hans hi­sto­rik in­den for iværk­sæt­te­ri og for­ret­nings­ud­vik­ling. Her er han jo nær­mest ver­dens­me­ster. Der­u­d­over har han de fi nan­si­el­le mid­ler til at sæt­te hand­ling bag or­de­ne i Ny­kø­bing FC. Så selv­om det er et van­vit­tig am­bi­tiøst pro­jekt, hol­der vi od­dse­ne ne­de på fem gan­ge pen­ge­ne på, at det lyk­kes, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Ran­ders bør væ­re da­gens sik­re hol­de­punkt imod Ho­bro. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.