2,00

BT - - SPORTEN -

FC Midtjyl­land fejre­de sej­ren over FCK som hav­de de vun­det gul­det, og alt an­det li­ge er spørgs­må­let, hvor fo­ku­se­re­de de er på den­ne kamp. FCV vir­ker der­i­mod til at ha­ve ramt for­men net­op nu. Se­ne­st vandt de fortjent i Ho­bro, og i det he­le ta­get har de le­ve­ret et me­get po­si­tivt ind­tryk i den se­ne­ste må­neds tid. Sik­kert er det, at Tim Sparv har ka­ran­tæ­ne for gæ­ster­ne, men man har fl ere tvivls­om­me spil­le­re i for­sva­ret og i for­vej­en ik­ke har im­po­ne­ret spe­ci­elt på ude­ba­ne i det­te for­år med ét po­int i de to se­ne­ste kam­pe i Ho­bro og Oden­se.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.