1,60

BT - - SPORTEN -

Ran­ders kom fra Ha­der­s­lev med et en­kelt po­int, og bør kun­ne sup­ple­re med yder­li­ge­re tre po­int hér. Man får Ni­co­lai Poul­sen, Mikael Is­hak og Kasper Fi­sker med eft er endt ka­ran­tæ­ne, har vun­det de to før­ste kam­pe mod Ho­bro i sæ­so­nen uden at luk­ke mål ind, og de skal op imod et Ho­bro- hold, som vir­ker til at ha­ve mi­stet luft en. Man le­ve­re­de en tand­løs ind­sats se­ne­st mod FCV og er gan­ske hårdt ramt af ska­der med folk som Jonas Dam­borg, Qu­in­cy An­ti­pas og for­ment­lig og­så Jesper Bø­ge uden­for. Det lig­ner en gan­ske klar hjem­me­sejr.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.