3,50

BT - - SPORTEN -

Lo­ka­l­op­gør i det syd­jy­ske, hvor det snildt kun­ne lig­ne en po­int­de­ling. For beg­ge hold er det­te en kamp, hvor det for alt i ver­den gæl­der om ik­ke at ta­be, og det bør den alt an­det li­ge kom­me til at bæ­re præg af. Gan­ske som de to før­ste op­gør imel­lem de to hold i sæ­so­nen, som beg­ge var tæt­te og da og­så end­te uaf­gjort. Es­b­jerg vil gi­vet­vis ta­ge takt­stok­ken i star­ten af kam­pen, men står den uaf­gjort et sty kke ind i an­den halv­leg vil på­stan­den væ­re her­fra, at vi får to hold at se, som kom­mer til at spil­le med lav ri­si­ko. Så til od­dset skal man prø­ve kryd­set.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.