Vil­le du hjæl­pe et uhel­bre­de­ligt sygt fa­mi­lie­med­lem med at ta­ge sit eget liv?

BT - - DEBAT -

’ I di­ne hæn­der’ hand­ler om sy­geple­jer­sken Maria, der le­ver et iso­le­ret liv. Maria har en for­kær­lig­hed for Ni­els, en ung, uhel­bre­de­ligt syg mand, som bor på det ple­je­hjem, hvor hun ar­bej­der. I takt med, at hans kro­p­s­funk­tio­ner sæt­ter ud, vok­ser den un­ge mands sorg og af­magt til et alt­over­skyg­gen­de øn­ske om ak­tiv døds­hjælp. Da fa­mi­li­en af­står fra at hjæl­pe, ledsa­ger Maria Ni­els til Schweiz, hvor han kan få hjælp til at gø­re en en­de på sit liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.