Sy­nes du, at hunde bur­de væ­re vel­kom­ne på dan­ske ba­de­stran­de?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20: 47 MEN­NE­SKER SVI­NER ME­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21: 34 DE SKI­DER IK­KE I VAND På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21: 57 FRI­HED UN­DER AN­SVAR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22: 27 GI­DER IK­KE HUND­EL­ORT På fa­ce­book. com/ ditb

Nej

Poul Wæhrens

Sø­ren Mo­se

Ja

8.503 stem­mer på bt. dk

PLADS TIL AL­LE Der skal væ­re plads til al­le på stran­den.

Hen­ny Lulu Be­hrndtz

Selv­føl­ge­lig må hund­e­ne kom­me med på stran­den. Voks­ne men­ne­sker er stør­re svin end hunde. Ba­re se, hvad voks­ne men­ne­sker kan eft er­la­de i na­tu­ren.

Eva Be­ne­di­cte Han­sen

Hunde hver­ken tis­ser el­ler ski­der i van­det, så jeg kan ik­ke se, hvor­for de ik­ke må ba­de.

Jut­ta Stöcks Ny­borg

Det er fi nt, at hunde kom­mer med til stran­den. De har og­så brug for at kom­me i van­det. Og en an­svar­lig hund­e­e­jer sør­ger selv­føl­ge­lig for, at hund­en ik­ke ge­ne­rer an­dre ba­den­de og sam­ler hund­ens eft er­la­den­ska­ber op. Og så bør hunde på en strand, især med man­ge men­ne­sker, fø­res i snor. At de­bat­te­re med hund­e­e­je­re er som at slå i en dy­ne. Det næ­ste bli­ver vel, at hund­e­ne og­så skal ha­ve stem­me­ret. Respek­ter dog, at der fi ndes men­ne­sker, som ik­ke øn­sker at ba­de i hund­e­hår og se lor­te på stran­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.