Flygt­nin­ge­valg

BT - - DEBAT -

Alt ty­der på, at et be­ty­de­ligt fl er­tal af dan­sker­ne øn­sker sig stram­me­re ud­læn­din­ge­reg­ler (...) Ud­læn­din­ge­te­ma­et er til­ba­ge helt i top­pen af den po­li­ti­ske dags­or­den, og­så frem­met af sel­ve den kends­ger­ning, at det Dan­mark, du ken­der, nu fak­tisk er et sam­fund, hvo­ri en an­den­ge­ne­ra­tions­ind­van­drer be­går ter­ror.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.