Bin La­den som læ­se­he­st

BT - - NYHEDER -

Hen­ning Hø­eg

Før han i maj 2011 blev fun­det og dræbt af USAs eli­te­trop­per fra Navy Se­al Team 6, hav­de ver­dens mest eft er­søg­te ter­r­o­rist Osama bin La­den selv­føl­ge­lig mas­ser af tid til at læ­se. Og han hav­de en sær­præ­get smag.

Da det var bin La­den selv, der stod bag ter­r­or­an­gre­bet på USA 11. sep­tem­ber 2001, hav­de ter­r­o­ri­sten selv­føl­ge­lig stor in­ter­es­se i, hvor­dan re­sten af ver­den op­fat­te­de an­gre­bet.

Og blandt de tit­ler, som de ame­ri­kan­ske sol­da­ter fandt i bin La­dens bog­re­ol, var så­le­des den of­fi ci­el­le re­de­gø­rel­se fra den ame­ri­kan­ske re­ge­ring, ’ The 9/ 11 Com­mis­sion Report’. Bin La­den hav­de og­så læst Bob Woodwards bog ’ Oba­ma’s Wars’ og ’ The Rise and Fall of the Gre­at Powers’ af Paul Ken­ne­dy.

Ho­lo­caust- be­næg­ter

Ad­skil­li­ge ar­tik­ler om 9/ 11- an­gre­bet fra bla­de og avi­ser som Ti­me, New York Ti­mes, Newswe­ek og LA Ti­mes blev og­så fun­det på Osama bin La­dens skri­ve­bord. Men ik­ke alt var li­ge lø­digt. Så­le­de dyr­ke­de ter­r­or­le­de­ren og­så ’ The Secrets of the Fe­de­ral Re­ser­ve’, der er skre­vet af den be- ryg­te­de og an­gi­ve­ligt skrup­tos­se­de ho­lo­caust- be­næg­ter Eu­stan­ce Mull­ins. Og al­ler­for­re­st på bog­re­o­len stod iføl­ge ame­ri­kans­le mi­li­tær­kil­der ’ Blood­li­nes of the Il­lu­mi­na­ti’ skre­vet af for­fat­te­ren Fritz Spring­mei­er.

I sidst­nævn­te bog for­bin­des bå­de Ma­rilyn Mon­roe, Ce­li­ne Dion, Ge­or­ge Bush og Ba­ra­ck Oba­ma med den an­gi­ve­ligt ver­den­s­oms­pæn­den­de og død­sens­far­li­ge lo­ge Il­lu­mi­na­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.